Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Het is in King 5.56 mogelijk om meerdere webwinkels te koppelen aan één administratie. Per debiteur is aan te geven of de debiteur een Web-klant is, en zo ja of dat bij één of meerdere webwinkels het geval is. Dat geldt tevens voor de artikelen en tarieven. Bij het beoordelen van prospects en NAW-wijzigingen is zichtbaar via welke webwinkel de prospect afkomstig is. Bij de orders die in King vanuit de webwinkel(s) komen is te zien in welke webwinkel de betreffende order is geplaatst.

Bij het synchroniseren dient een extra parameter ‘WS <webwinkel ID>’ toegevoegd te worden waarmee de te synchroniseren webwinkel aangegeven kan worden. Deze parameter is alleen nodig bij meerdere webwinkels binnen één administratie. Per webwinkel zal een unieke range voor de web ordernummers ingesteld moeten worden.

webshop-illustration-2-300-200