Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Overstappen naar nieuw maandmodel


Vul hieronder uw gegevens in, zodat we uw overstap naar het nieuwe maandmodel kunnen voltooien.

  • Ondergetekende verklaart geheel bekend te zijn en akkoord te gaan met alle bepalingen, bedingen en voorwaarden van de gebruiksovereenkomst, zoals die via de link is opgenomen. Deze overeenkomst wordt van kracht zodra King Software dit bovenstaande formulier, volledig en correct ingevuld, heeft ontvangen, ten bewijze waarvan King Software aan ondergetekende een schriftelijke bevestiging zal toezenden met daarbij de vereiste inloggegevens.

    Door op de knop 'bestellen' te drukken wordt de bestelling definitief gemaakt.

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.