King Enterprise

King Enterprise
Handel Pro

€ 229,95 p/m

+ € 27,50 p/m voor iedere extra gebruiker

 • Alles van Handel
 • Automatische bestellingen
 • Koppeling met CBS/IDEP
 • Directe inkoop
 • Emballage/volgartikelen
 • Inkoopcombinaties
 • Meerdere magazijnen en locaties
 • Point Of Sale
 • Projecten
 • Staffelprijzen
 • EDI
Enterprise

€ 299,95 p/m

+ € 30,00 p/m voor iedere extra gebruiker

 • Alles van Handel Pro
 • Artikelcatalogus
 • Partijen
 • Serienummers
 • Meerdere leveranciers en inkoopeenheden per artikel
 • Samengestelde artikelen
 • Productie
Financieel

€ 29,95 p/m

+ € 10 p/m voor iedere extra gebruiker

 • Financiële administratie
 • Onbeperkt aantal administraties
 • Debiteurenbeheer
 • Financiële rapportage
 • Autokosten
 • King aangifte-service
 • Automatische incasso
 • Koppelingen toolkit

 

Compleet overzicht van het pakket

Algemeen

 • Onbeperkt aantal administraties, stamgegevens over te nemen van andere administraties
 • Meerdere gelijktijdige gebruikers mogelijk (extra user)
 • Uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden
 • Diverse import- , export- en koppelmogelijkheden (zie Koppelingen, import en export)
 • Contextgevoelige helpfunctie
 • Rapportage op papier, naar bestand (o.a. PDF) en te mailen
 • Uitgaande documenten (zoals bijvoorbeeld aanmaningen, facturen en bestelbrieven) in taal debiteur/crediteur
 • Rechten per gebruiker per administratie instelbaar
 • Instelbare lay-outs voor rapportages Financieel/Factureren
 • Instelbare lay-outs voor rapportages Handel

Relatiebeheer / CRM

 • Uitgebreide relatiebeheer voor debiteuren, crediteuren en overige relaties met daarin:
  • Stamgegevens
  • Vestigings- correspondtie- en verzendadressen
  • Contactpersonen
  • Bankrekeningen
  • Zelf in te delen vrije rubrieken per relatie, contacpersoon en verzendadressen
  • Selectiecodes
 • Zelf te onderhouden betalings- en leveringscondities
 • Aanmaken standaard brieven via Word m.b.v. samenvoegfunctie
 • Koppeling met Outlook
 • Koppeling met telefooncentrale (via TAPI)
  • uitgaande gesprekken
  • inkomende gesprekken
 • Contactregistratie en taken
 • Digitaal archief
 • Aanmaken bestand voor mailing o.b.v. selectiecodes

Bankieren

 • Verwerken bankmutaties/rekeningafschriften
 • Betalingsopdrachten
 • Incasso-opdrachten

Inkoop

 • Bestellingen
  • handmatige bestellingen
  • automatisch genereren van besteladviezen en omzetten naar bestellingen
  • bestelbrieven, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
  • Inzicht in openstaande en afghandelde bestellingen
 • Registratie magazijnontvangsten met koppeling naar betreffende bestellingen
 • Magazijnontvangsthistorie
 • Inkoopstaffels

Financiele administratie

 • Zelf in te delen rekeningschema, dagboeken, BTW-codes en periode-indeling
 • Gebruik van vreemde valuta
 • Gebruik van kostenplaatsen en – dragers
 • Invoeren journaalposten zowel voorlopig als definitief
 • Afsluiting boekjaar en aansluiting met vorig boekjaar
 • Financiële rapportage (zowel op scherm als uitvoer naar printer/bestand)
  • journaal, grootboek- en dagboekmutaties
  • kolommenbalans, verlies & winst, variabele balans
 • Inzicht in openstaande posten (zie Debiteuren- en Crediteurenbeheer)
 • Budgetten
 • Automatische boekingen
 • Autokosten-administratie
 • Automatische verdeling naar kostenplaatsen en -dragers
 • Vaste activa

Koppelingen, import en export

 • Gegevens uit de administratie zijn buiten King te lezen via ODBC-koppeling
 • Gegevens uit zoekvensters eenvoudig te exporteren naar CSV, Excel
 • Diverse gegevens te exporteren naar diverse formaten: oa. TXT, CSV, Excel, HTML en XML
 • Diverse gegevens te importeren via CSV en XML
 • Automatische verwerking van imports en exports via Jobs, inclusief XSL-transformatie
 • Diverse gegevens te muteren via webservices
 • Webwinkel-koppeling (via SOAP, Mijn winkel)

Fiscaal

 • Exporteren auditfile
 • BTW-aangifte
 • Omzetoverzicht naar BTW-rekening
 • King aangifte-service
 • Opgaaf ICP

Artikelbeheer / management

 • Artikelbeheer
  • stamgegevens
  • zelf in te delen vrije rubrieken
  • EAN-codes
  • per artikel optioneel voorraadregistratie (zie voorraadbeheer)
  • per artikel meerdere leveranciers en inkoopeenheden vast te leggen, incl. inkoopprijzen
  • Volgartikelen/emballage
  • Partijen-administratie, per artikel instelbaar
  • Serienummers-administratie, per artikel instelbaar
 • Afdrukken van barcodes
 • Prijsafspraken per debiteur(groep) / artikel (groep)
 • Prijslijsten, ook per debiteur(groep)
 • Artikelcatalogus

Verkoop

 • Verkooporders
  • op basis van zelf te onderhouden tarieven en tekstblokken
  • op basis van zelf te onderhouden artikelen (zie Artikelbeheer / management)
  • zelf in te delen vrije rubrieken
 • Zelf te onderhouden opbrengstgroepen ten behoeve van financiële rapportage
 • Gebruik van betalingskorting / kredietbeperking
 • Afdrukken orderbevestigingen en pro forma nota’s, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Afdrukken en verwerken magazijn picklijsten/verzamellijsten
 • Leveren incl. afdrukken pakbonnen, direct en batch, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Afdrukken facturen, direct en batch, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Factuurhistorie, met mogelijkheid om facturen te kopiëren/crediteren
 • Uitleverhistorie
 • Contributie-orders o.b.v. selectiecodes
 • Dossierfacturering o.b.v. kostenplaatsen/-dragers
 • Vertegenwoordigers
 • Omzetstatistieken per tarief/artikel, opbrengstgroep, debiteur, vertegenwoordiger
 • Exploitatie-overzicht volgens eigen indelingen
 • Abonnementen administratie
 • Uren-administratie
 • Projceten-administratie
 • Overzicht backorders
 • Offertes, inclusief marketing-events
 • Inkoopstaffels
 • Inkoopcombinaties
 • Directe inkoop en levering
 • Koppeling met CBS-IDEP
 • EDI
 • Verkoop via Point Of Sale, inclusief aansturing kassala, display en pin-automaat

Debiteurenbeheer

 • Uitgebreide relatie beheer (zie Relatiebeheer / CRM)
 • Inzicht in de openstaande posten inclusief saldo analyse, kredietoverschrijdingen, verrekenbare facturen
 • Aanmaningen en rekeningoverzichten via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Overzicht historische openstaande posten
 • Overzicht betalingsanalyse debiteuren
 • Document lay-outs per debiteur instelbaar

Crediteurenbeheer

 • Uitgebreide relatie beheer (zie Relatiebeheer / CRM)
 • Inzicht in de openstaande posten inclusief saldo analyse, verrekenbare facturen
 • Overzicht historische openstaande posten

Voorraadbeheer / management

 • Voorraadadministratie o.b.b. meerdere magazijnen en magazijnlocaties
 • Voorraadoverzichten
 • Overzicht voorraadmutaties
 • Voorraadcorrecties, -verplaatsingen en -tellingen
 • Overzicht artikelreserveringen
 • Samengestelde artikelen
 • Productie