King Handel Pro

King Handel

€ 229,95 p/m
+ € 27,50 p/m voor iedere extra gebruiker

 • Alles van Handel
 • Automatische bestellingen
 • Koppeling met CBS/IDEP
 • Directe inkoop
 • Emballage/volgartikelen
 • Inkoopcombinaties
 • Meerdere magazijnen en locaties
 • Point Of Sale
 • Projecten
 • Staffelprijzen
 • EDI

King Handel Pro is uitgebreide business software voor het bijhouden van uw voorraadadministratie. Met King Handel heeft u een volledig inzicht in uw inkoop- en verkoopadministratie. U kunt prijsafspraken invoeren en ook backorders zijn bij te houden in King. Daarnaast heeft u snel inzicht in historische gegevens zoals facturen en orders. Ook kunt u per gebruiker instellen welke rechten hij heeft. Als u een webshop heeft is dit bovendien het perfecte King-product, want met de webshopuitbreiding worden de acties in uw webshop direct verwerkt in uw administratie zonder dubbele invoer. Plaatst een klant een bestelling in uw webshop? Dan kan King direct een order en een factuur voor u aanmaken!

Meer weten over ERP? Ontvang GRATIS het whitepaper ERP: hoe maak je de juiste keuze? waarmee je een gedegen keuze kunt maken.

WHITEPAPER ERP AANVRAGEN

Financiële administratie


King is zeer compleet en eenvoudig in gebruik. Het bevat o.a. de mogelijkheid tot het invoeren van voorlopige en definitieve boekingsgangen, vrij instelbare rekeningschema’s, normale en variabele balans. Het is leverbaar voor één maar ook meerdere gelijktijdige gebruikers en heeft uitgebreide zoekmogelijkheden door het gebruik van filters.

Onbeperkt aantal administraties


Wij bieden u de mogelijkheid een onbeperkt aantal administraties te voeren in King, zonder extra kosten per administratie. Het aanmaken van een nieuwe administratie is zeer eenvoudig, basisgegevens kunnen worden overgenomen van een andere administratie.

Debiteurenbeheer


Met King houdt u een goed overzicht over uw debiteuren, standaard is er zeer uitgebreide informatievoorziening, maar het is ook uit te breiden met zelf te definiëren vrije rubrieken. Daarnaast zijn er uitgebreide zoekmogelijkheden door het gebruik van filters.

CRM


King is gekoppeld aan Outlook, al uw e-mail correspondentie dus direct geïntegreerd. Ook kunt u meerdere contactpersonen en verzendadressen invoeren en een bestand aanmaken voor mailingen. Financiële historie, selecties en contactregistratie, het zit er allemaal in.

Financiële rapportage


Hou het financieel overzicht met de mogelijkheid om de balans in willekeurige volgorde te tonen en af te drukken.

Factureren op basis van tarieven


Maak direct vanuit King een factuur op basis van tarieven. Tarieven gebruikt u voornamelijk voor het factureren van diensten, maar u kunt uiteraard ook goederen factureren op basis van tarieven. Na de facturatie maakt King direct voor u de financiële boeking.

Factureren op basis van artikelen


U heeft de mogelijkheid om artikelen bij te houden met een uitgebreide productinformatie, zoals product omschrijving, leverancier gegevens en extra invoerrubrieken die u zelf kunt definiëren. Product, aantal en –prijs is op te nemen in de factuur. Na de facturatie maakt King direct voor u de financiële boeking!

Voorraad- en magazijnbeheer


Met King houdt u de voorraad op peil. Door een besteladvies af te drukken weet u precies welke artikelen besteld moeten worden. Wordt deze bestelling geleverd dan wordt uw voorraad in King direct bijgewerkt. Ook geeft King een handig overzicht van backorders en is deellevering mogelijk. Daarnaast zijn er diverse handige rapportages!

Verkoopmanagement


Hou inzicht in uw omzetgegevens. U kunt bijvoorbeeld boekjaren met elkaar vergelijken, gegevens uitsplitsen per klant, artikel, vertegenwoordiger of periode. De lay-out kunt u zelf definiëren en dus aanpassen aan uw wensen.

Inkoopmanagement


Bij welke leverancier plaats ik mijn bestelling? Selecteer op basis van prijs of snelheid van leveren.

Compleet overzicht van het pakket

Algemeen

 • Onbeperkt aantal administraties, stamgegevens over te nemen van andere administraties
 • Meerdere gelijktijdige gebruikers mogelijk (extra user)
 • Uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden
 • Diverse import- , export- en koppelmogelijkheden (zie Koppelingen, import en export)
 • Contextgevoelige helpfunctie
 • Rapportage op papier, naar bestand (o.a. PDF) en te mailen
 • Uitgaande documenten (zoals bijvoorbeeld aanmaningen, facturen en bestelbrieven) in taal debiteur/crediteur
 • Rechten per gebruiker per administratie instelbaar
 • Instelbare lay-outs voor rapportages Financieel/Factureren
 • Instelbare lay-outs voor rapportages Handel

Relatiebeheer / CRM

 • Uitgebreide relatiebeheer voor debiteuren, crediteuren en overige relaties met daarin:
  • Stamgegevens
  • Vestigings- correspondtie- en verzendadressen
  • Contactpersonen
  • Bankrekeningen
  • Zelf in te delen vrije rubrieken per relatie, contacpersoon en verzendadressen
  • Selectiecodes
 • Zelf te onderhouden betalings- en leveringscondities
 • Aanmaken standaard brieven via Word m.b.v. samenvoegfunctie
 • Koppeling met Outlook
 • Koppeling met telefooncentrale (via TAPI)
  • uitgaande gesprekken
  • inkomende gesprekken
 • Contactregistratie en taken
 • Digitaal archief
 • Aanmaken bestand voor mailing o.b.v. selectiecodes

Bankieren

 • Verwerken bankmutaties/rekeningafschriften
 • Betalingsopdrachten
 • Incasso-opdrachten

Inkoop

 • Bestellingen
  • handmatige bestellingen
  • automatisch genereren van besteladviezen en omzetten naar bestellingen
  • bestelbrieven, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
  • Inzicht in openstaande en afghandelde bestellingen
 • Registratie magazijnontvangsten met koppeling naar betreffende bestellingen
 • Magazijnontvangsthistorie
 • Inkoopstaffels

Financiële administratie

 • Zelf in te delen rekeningschema, dagboeken, BTW-codes en periode-indeling
 • Gebruik van vreemde valuta
 • Gebruik van kostenplaatsen en – dragers
 • Invoeren journaalposten zowel voorlopig als definitief
 • Afsluiting boekjaar en aansluiting met vorig boekjaar
 • Financiële rapportage (zowel op scherm als uitvoer naar printer/bestand)
  • journaal, grootboek- en dagboekmutaties
  • kolommenbalans, verlies & winst, variabele balans
 • Inzicht in openstaande posten (zie Debiteuren- en Crediteurenbeheer)
 • Budgetten
 • Automatische boekingen
 • Autokosten-administratie
 • Automatische verdeling naar kostenplaatsen en -dragers
 • Vaste activa

Koppelingen, import en export

 • Gegevens uit de administratie zijn buiten King te lezen via ODBC-koppeling
 • Gegevens uit zoekvensters eenvoudig te exporteren naar CSV, Excel
 • Diverse gegevens te exporteren naar diverse formaten: oa. TXT, CSV, Excel, HTML en XML
 • Diverse gegevens te importeren via CSV en XML
 • Automatische verwerking van imports en exports via Jobs, inclusief XSL-transformatie
 • Diverse gegevens te muteren via webservices
 • Webwinkel-koppeling (via SOAP, Mijn winkel)

Fiscaal

 • Exporteren auditfile
 • BTW-aangifte
 • Omzetoverzicht naar BTW-rekening
 • King aangifte-service
 • Opgaaf ICP

Artikelbeheer / management

 • Artikelbeheer
  • stamgegevens
  • zelf in te delen vrije rubrieken
  • EAN-codes
  • per artikel optioneel voorraadregistratie (zie voorraadbeheer)
  • per artikel 1 leverancier vast te leggen, incl. inkoopeenheid en -prijzen
  • Volgartikelen/emballage
 • Afdrukken van barcodes
 • Prijsafspraken per debiteur(groep) / artikel (groep)
 • Prijslijsten, ook per debiteur(groep)

Verkoop

 • Verkooporders
  • op basis van zelf te onderhouden tarieven en tekstblokken
  • op basis van zelf te onderhouden artikelen (zie Artikelbeheer / management)
  • zelf in te delen vrije rubrieken
 • Zelf te onderhouden opbrengstgroepen ten behoeve van financiële rapportage
 • Gebruik van betalingskorting / kredietbeperking
 • Afdrukken orderbevestigingen en pro forma nota’s, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Afdrukken en verwerken magazijn picklijsten/verzamellijsten
 • Leveren incl. afdrukken pakbonnen, direct en batch, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Afdrukken facturen, direct en batch, via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Factuurhistorie, met mogelijkheid om facturen te kopiëren/crediteren
 • Uitleverhistorie
 • Contributie-orders o.b.v. selectiecodes
 • Dossierfacturering o.b.v. kostenplaatsen/-dragers
 • Vertegenwoordigers
 • Omzetstatistieken per tarief/artikel, opbrengstgroep, debiteur, vertegenwoordiger
 • Exploitatie-overzicht volgens eigen indelingen
 • Abonnementen administratie
 • Uren-administratie
 • Projceten-administratie
 • Overzicht backorders
 • Offertes, inclusief marketing-events
 • Inkoopstaffels
 • Inkoopcombinaties
 • Directe inkoop en levering
 • Koppeling met CBS-IDEP
 • EDI
 • Verkoop via Point Of Sale, inclusief aansturing kassala, display en pin-automaat

Debiteurenbeheer

 • Uitgebreide relatie beheer (zie Relatiebeheer / CRM)
 • Inzicht in de openstaande posten inclusief saldo analyse, kredietoverschrijdingen, verrekenbare facturen
 • Aanmaningen en rekeningoverzichten via papier en/of electronisch o.b.v. zelf in te stellen lay-outs
 • Overzicht historische openstaande posten
 • Overzicht betalingsanalyse debiteuren
 • Document lay-outs per debiteur instelbaar

Crediteurenbeheer

 • Uitgebreide relatie beheer (zie Relatiebeheer / CRM)
 • Inzicht in de openstaande posten inclusief saldo analyse, verrekenbare facturen
 • Overzicht historische openstaande posten

Voorraadbeheer / management

 • Voorraadadministratie o.b.b. meerdere magazijnen en magazijnlocaties
 • Voorraadoverzichten
 • Overzicht voorraadmutaties
 • Voorraadcorrecties, -verplaatsingen en -tellingen
 • Overzicht artikelreserveringen