Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Koppeling ReedElsevier

King kan gekoppeld worden met de aangifte-software van Reed Elsevier (VPB en BAS). Onderstaande procedure geldt voor King release 5.47 en hoger.

Stap 1: Importeren balanscode

 • download reed.db (27,8 Mb) en sla dit administratiebestand op in de lokale datamap van King;
 • start King en meld je aan in de administratie waarvan je de gegevens wilt inlezen in Reed Elsevier;
 • importeer administratie Reed in King via programma Algemeen > Administratie importeren. Na afloop krijgt je de melding: Administratie ‘reed’ is succesvol geïmporteerd!;
 • ga in King naar programma Diversen > Overnemen stamgegevens;
 • in het invoerveld Overnemen van administratie selecteer je Reed
 • vervolgens selecteer je bij Balanscodes het vakje in de kolom Overnemen;
 • in de groupbox Module Balanscodes selecteer je het vakje  Inclusief indeling; bij Van Code en bij T/m Code selecteer je balanscode 800 – Reed;
 • klik op de knop Overnemen. Na afloop krijg je de melding: Het overnemen is voltooid. Sluit het venster af met Akkoord en Sluiten. Deze stap is in principe eenmalig.

Stap 2: Mapping rekeningschema

 • ga in King naar programma Stamgegevens > Balanscodes > Variabele balansen,
 • klik op balanscode 800 en vervolgens op de knop Wijzigen;
 • koppel nu je grootboekrekeningen aan de juiste rubriek. Overleg hierbij indien nodig met je accountant of boekhouder. Bij de Celnamen zie je in het veld Omschrijving de code van ReedElsevier. Alle rubrieken staan op Verdichten;
 • Na afloop verlaat je dit programma met Sluiten. Deze stap is in principe eenmalig. Alleen als je een rekening toevoegt, zul je die aan een rubriek moeten koppelen.

Stap 3: Export-layout maken

  • ga naar Diversen > Exporteren > Exporteren financiële gegevens > Exporteren variabele balans (diverse formaten) en klik op Toevoegen om een nieuwe export-layout aan te maken;
  • geef de nieuwe layout een Nummer en een Omschrijving;
  • als Bestandsformaat kies je ASCII-bestand (*.txt);
  • op de tabkaart Veldformaat maak je het vakje Kolomtitel toevoegen leeg;
  • op de tabkaart Veldscheiding kies je voor Variabele lengte; als veldscheidingsteken kies je Puntkomma; het vakje Velden tussen aanhalingstekens maak je leeg;
  • op de tabkaart Velden klik je op de knop Selecteer geen; vervolgens selecteer je in de lijst met Beschikbare velden het vakje bij de velden CelnaamOmschrijving en EindSaldo;
  • kopieer de volgende tekst:
 • WA2013;eindsaldo;
 • Bedrijfsnaam;;
 • vrije tekst op derde regel
 • en plak die in het invoerveld Koptekst op de tabkaart Kop- en Voettekst. Vervolgens pas je de tweede en derde regel aan;
 • Op de tabkaart Bestandsnaam vul je het pad en de bestandsnaam van het exportbestand in. Het vakje Bestand openen om te lezen maak je leeg. Je sluit het programma met Sluiten;
 • Elk nieuwe kalenderjaar dien je het jaartal in de Koptekst van je exportlay-out aan te passen!

Stap 4: Exporteren

De vorige drie stappen zijn in principe eenmalig. Alleen als je jouw rekeningschema wijzigt, zul je stap 2 opnieuw moeten doorlopen. Daarnaast zul je elk jaar het boekjaar moeten wijzigen in de koptekst van je export-layout (stap 3). Nadat de stappen 1 t/m 3 zijn uitgevoerd, kun je periodiek het exportbestand aanmaken en inlezen in Reed/Elsevier:

 • ga in King naar programma Diversen > Exporteren > Exporteren financiele gegevens > Exporteren variabele balans (diverse formaten);
 • klik op de export-layout die je in stap 3 hebt aangemaakt en klik daarna op de knop Exporteren….
 • bij Balanscode selecteer je balanscode 800;
 • het vakje Incl. rekeningen zonder Rub.Par.Sub maak je leeg;
 • bij Specificatieniveau kies je voor  Conform balanscode;
 • de overige invoervelden kun je naar eigen inzicht invullen;
 • Je kunt deze export-instellingen eventueel opslaan via de knop Instellingen;
 • klik op de knop Exporteren om het exportbestand aan te maken.
 • in het bestand staan onderaan drie regels met (sub)totalen. Deze regels dien je te verwijderen (buiten King om, bijvoorbeeld met Excel);
 • Je dient tevens de bedragen af te ronden op gehele getallen (dit kan het beste in Excel);
 • ten slotte kun je het bestand inlezen in Reed Elsevier. Hoe je dat het beste kunt doen, is vermeld in het document importeren_ jaarstukken_uit_externe_bestanden.pdf, dat je kunt vinden op de website www.Elsevierfiscaal.nl.