Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

King Accountants- of Administratiekantoor:

Schulte Administratie en Belastingadvies

Hulp bij cijfers en belastingen

Schulte werkt met een even simpele als doeltreffende methode: maximale aandacht. Die persoonlijke betrokkenheid leidt niet alleen tot een solide financiële verslaglegging, maar levert u ook nieuwe, inspirerende gezichtspunten op. Cijfers vertellen waar u staat en King speelt daarin een belangrijke rol. Mijn taak is het om King zo in te zetten dat u de financiële informatie krijgt die u nodig hebt

Schulte Administratie en Belastingadvies
Schulte
Kantoorgebouw De Brug, Unit 7
Droogdokstraat 1
7553 GW Hengelo
074 246 93 60

www.fschulte.nl

Contactpersoon:
Frank Schulte
info@fschulte.nl

Neem contact op met Schulte Administratie en Belastingadvies