Op dit moment hebben wij last van een storing in onze telefooncentrale. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Privacyverklaring King Software

Quadrant Software BV, gevestigd aan de Eglantierbaan 95 te 2908 LV Capelle aan den IJssel, h.o.d.n. King Software, hierna te noemen: King Software, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

King Software Telefoon: 010 – 26 46 300
Eglantierbaan 95 E-mail: info@king.eu
2908 LV Capelle aan den IJssel Website: www.king.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken:

King Software verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van contactpersonen (zodat wij weten hoe wij je kunnen aanspreken tijdens contactmomenten);
 • Geslacht van contactpersonen (voor de aanhef op eventuele noodzakelijke post);
 • Telefoonnummer/doorkiesnummer van contactpersonen (indien gewenst, in andere gevallen wordt alleen het telefoonnummer van het bedrijf opgeslagen);
 • Zakelijk e-mailadres van contactpersonen bij het bedrijf;
 • IP-adres (dit is nodig om bij eventuele fouten te achterhalen bij welke installatie de fout hoort);
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (zodat wij weten waar jouw interesse naar uitgaat en we je beter kunnen bedienen);
 • Internetbrowser en apparaat type (deze hebben wij nodig voor de juiste ondersteuning van de website en apps).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

King Software verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling, indien het bankrekeningnummer op naam van een persoon staat;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • King Software analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

King Software neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van King Software) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

King Software bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

King Software verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. King Software blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In overleg kunnen bedrijfsgegevens, inclusief gegevens van contactpersonen doorgezet worden naar onze dealers. Hierbij wordt jouw privacy gewaarborgd in de dealerovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

King Software gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Onze volledige cookie informatie is hier terug te vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door King Software.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@king.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. King Software wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

King Software neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@king.eu.

King Software kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen.
Wij zullen op deze pagina altijd de meest recente versie tonen.
Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.